سامانه کمک آموزشی مدرسه و دانشگاه آبتین استار

بایگانی‌های پایه چهارم - سامانه کمک آموزشی مدرسه و دانشگاه آبتین استار


سامانه کمک آموزشی مدرسه و دانشگاه آبتین استار

مطالب

موضوع : پایه چهارم
PPT
آموزش حرفه ای علوم چهارم
IRT 20,000

آموزش حرفه ای علوم چهارم


آموزش حرفه ای علوم چهارم آموزش حرفه ای علوم چهارم فصل 11 جانوران بی مهره: جانورانی که در بدن خود ستون ،مهره یا اسکلت ندارند و شامل 6 گروه میشود: 1.کیسه تنان 2.نرم تنان 3. خار تنان 4.اسفنج ها 5.کرم ها 6.بندپایان در این فایل درباره تمام بی مهره ها به صورت کامل و جامع توضیح داده شده این فایل توسط آقای خدایار امید معاون دبستان خصوصی اقبال لاهوری نوشته شده است. آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / اردیبهشت / ۱۳۹۹   بازدید : 35   نویسنده : mahdi sarhangi
ZIP
جمع و تفریق کسرها پایه چهارم آموزش ریاضی
IRT 15,000

جمع و تفریق کسرها پایه چهارم آموزش ریاضی


جمع و تفریق کسر ها در #پایه ی چهارم دانش آموزان برای #جمع-کسرها و #تفریق-کسرها ، در صورت تساوی #مخرج ها فقط #صورت ها را جمع و تفریق می کنند و مخرج را تغییر نمی دهند و می توانند روی #شکل و روی #محور و یا بدون شکل و محور جمع و تفریق را انجام دهند .در صورت اینکه مخرج ها مساوی نیستند باید #مخرج-مشترک گرفته شود و سپس جمع و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / شهریور / ۱۳۹۸   بازدید : 564   نویسنده : amirreza33
ZIP
ریاضی پایه ی چهارم – مقایسه ی کسرها
IRT 20,000

ریاضی پایه ی چهارم – مقایسه ی کسرها


ریاضی پایه ی چهارم - مقایسه ی کسرها   چهار نوع مقایسه ی کسر وجود دارد و لازم نیست حتما در همه ی مقایسه ها ، برای کسرها مخرج مساوی بسازیم . مقایسه ی کسرهایی با صورت مساوی مقایسه ی کسرهایی با مخرج مساوی مقایسه ی کسرهایی که از دو نوع مختلف هستند . برای مثال یکی کوچکتر از واحد است و دیگری بزرگتر از واحد . و مقایسه ی کسرهایی که نه مخرج مساوی دارند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 835   نویسنده : amirreza33
ZIP
ریاضی پایه ی چهارم -تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط و تبدیل عدد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد
IRT 24,000

ریاضی پایه ی چهارم -تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط و تبدیل عدد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد


ریاضی پایه ی چهارم -تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط و تبدیل عدد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد برای اینکه دانش آموزان درک صحیحی از روش تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط داشته باشند باید از چهار روش زیر مطلب را بیاموزند . تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط با استفاده از شکل تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط با استفاده از محور تبدیل کسر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 290   نویسنده : amirreza33
ZIP
ریاضی پایه ی چهارم -بخشپذیری
IRT 30,000

ریاضی پایه ی چهارم -بخشپذیری


ریاضی پایه ی چهارم -بخشپذیری مفهوم بخشپذیری و تشخیص اینکه چه اعدادی بر 2 ، 5 ، 10 بخشپذیرند در پایه ی چهارم تدریس می شود و یکی از مهم ترین مفاهیم برای یادگیری مباحث ساده کردن کسرها و نسبت ها می باشد . به بخشپذیری بر 3 و 9 و 6 و 15 در پایه ی پنجم پرداخته می شود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 162   نویسنده : amirreza33
ZIP
ریاضی پایه ی چهارم -ضرب و تقسیم
IRT 20,000

ریاضی پایه ی چهارم -ضرب و تقسیم


ریاضی پایه ی چهارم -ضرب و تقسیم بعضی از معلمان پایه ی چهارم بعد از تدریس روش فرآیندی ضرب و تقسیم ، وقتی برای تدریس و تمرین روش تکنیکی ضرب و تقسیم که بسیار راحت تر و سریع تر است نمی گذارند و خیلی از ورودی های پایه ی پنجم با این روش ها نا آشنا هستند . در این دو فایل آموزشی به بررسی روش تکنیکی ضرب و تقسیم پرداخته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 198   نویسنده : amirreza33
ZIP
ریاضی پایه ی چهارم ، عدد نویسی
IRT 30,000

ریاضی پایه ی چهارم ، عدد نویسی


ریاضی پایه ی چهارم ، عدد نویسی ورودی های پایه ی پنجم با تماشای فیلم های آموزشی این فایل ، باروش خواندن اعداد ، روش به رقم و به حروف نویسی اعداد ، تفاوت رقم و عدد ، تفاوت مرتبه و طبقه در اعداد و چگونگی گسترده نویسی یا باز کردن اعداد آشنا خواهند شد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 203   نویسنده : amirreza33
ZIP
ریاضی پایه ی چهارم – مفهوم کسر و عدد مخلوط
IRT 50,000

ریاضی پایه ی چهارم – مفهوم کسر و عدد مخلوط


آموزش کسر و عدد مخلوط آشنایی مجدد با مفهوم کسر - آشنایی با انواع کسرها : کوچکتر از واحد ، مساوی واحد ، بزرگتر از واحد - آشنایی با عدد مخلوط - آشنایی با چهار روش تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط - تبدیل عدد مخلوط به کسر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 176   نویسنده : amirreza33
ZIP
مرور مفاهیم ریاضی پایه ی چهارم – کسر مساوی و ساده کردن کسر
IRT 25,000

مرور مفاهیم ریاضی پایه ی چهارم – کسر مساوی و ساده کردن کسر


مفاهیم ریاضی پایه ی چهارم - کسر مساوی و ساده کردن کسر ساده کردن و ساخت کسر مساوی دو مفهومی هستند که در عملیات جمع و تفریق کسرها ، ضرب کسرها و مقایسه ی کسرها پیش نیاز هستند . در این فیلم مفاهیم ساده کردن کسر ها و ضرب تقسیم و تفریق توضیح داده شده است .با مثال های بسیار راحت و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 219   نویسنده : amirreza33